• 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012

Welkom

De Nierstichting sluit 2012 in vele opzichten positief af.  Met de steun vanuit de samenleving hebben wij inhoudelijk veel bereikt en volop investeringen kunnen doen in projecten die onze missie onderschrijven: een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  In totaal is ruim 13 miljoen euro besteed aan onderzoek, innovatie, projecten en activiteiten die bijdragen aan de missie van de Nierstichting.  Dankzij een behoudend uitgavenbeleid is een positief resultaat geboekt in 2012, dat in de vorm van een bestemmingsreserve Zorg & Innovatie in 2013 wordt besteed aan het behalen van inhoudelijke doelstellingen. Een mooi resultaat, alleen mogelijk dankzij de steun van vele donateurs, vrijwilligers en sympathisanten van de Nierstichting.

De impact van een nierziekte op dagelijks leven van nierpatiënten is enorm. Het werk van de Nierstichting is belangrijker dan ooit. Vanuit een onafhankelijk positie en zonder financiële steun van de overheid staat de Nierstichting voor de uitdaging innovaties tot stand te brengen die doorbraken forceren en zichtbaar het verschil maken in het leven van nierpatiënten.

Met dit jaarverslag doen wij verslag van onze activiteiten én de resultaten die we boekten in 2012. Klik hier als u nog vragen heeft, of wilt reageren. Alle reacties zijn van harte welkom.

Eén van de resultaten in 2012: transplantatie bij zeer jonge kinderen mogelijk! Bekijk het filmpje op: www.nierstichting.nl/juan